översättare.nu

Integretetspolicy

För att kunna tillhandahålla våra tjänster behöver vi samla in och behandla information om dig och din organisation. Syftet med denna integritetspolicy är att förklara hur vi samlar in och använder dina personuppgifter samt att beskriva dina rättigheter gentemot oss.

Om du har några frågor om integritet och dataskydd, tveka inte att kontakta oss på kundservice@oversattare.nu

Vilken typ av information samlar vi in?

Här är en sammanfattning av den typ av information som vi normalt samlar in i olika situationer:

Vid beställning av våra tjänster:

Person- och kontaktdetaljer:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Referensperson
 • Organisationsnummer
 • Tjänster som du har köpt från oss
 • Tidigare köphistorik och betalningsinformation


Hur samlar vi in din information?

Vi samlar in personlig information för att kunna utföra och förbättra våra tjänster för dig som kund samt för andra som visat intresse för vår verksamhet.

Vi grundar insamlingen av din personliga information på följande rättsliga grunder:

 • Avtal: Denna grund tillämpas när du köper en tjänst från oss. Dina personuppgifter behövs då för att kunna fullgöra vårt avtal med dig.
 • Rättslig skyldighet: Vi är skyldiga att följa gällande lagar och regler som kan kräva att vi sparar din personliga information.
  Till exempel enligt bokföringslagen måste vi behålla vår bokföring i sju år.


Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla följande syften:

 • Slutföra och följa upp olika avtal.
 • Ge högkvalitativ service till dig som är vår kund eller visat intresse för våra tjänster.
 • Följa tillämplig lagstiftning.

Om du vill att vi tar bort dina personuppgifter från våra register kan vi naturligtvis göra det, förutsatt att det inte strider mot gällande lagstiftning.

Kontakta oss på kundservice@oversattare.nu om du har sådana önskemål.

Vad gör vi inte med dina uppgifter?

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part. Om vi delar dina personuppgifter med tredje part gör vi det endast när det är nödvändigt för att uppfylla våra åtaganden enligt avtal eller om det krävs enligt lag. Till exempel kan det vara nödvändigt att dela dina uppgifter med en underleverantör eller myndigheter som har befogenhet att begära sådana uppgifter enligt lagstiftningen.

När vi delar dina personuppgifter med tredje part ser vi till att mottagaren följer de dataskyddsregler och lagar som gäller inom EU.

Vilka rättigheter har du?

Du har möjlighet att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter.

Du har rätt att:

 • Få information om vilka uppgifter vi har om dig.
 • Begära korrigering av felaktiga uppgifter.

Om du har invändningar mot hur vi hanterar dina personuppgifter, är det möjligt för dig att begära att vi tar bort dem från vårt register, förutsatt att det inte går emot gällande lagar och regler.

Om du har några frågor eller synpunkter angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du önskar att vi ska ta bort eller ändra dina uppgifter, är du välkommen att kontakta oss via e-post på kundservice@oversattare.nu