översättare.nu

Frågor och svar för översättare

Anslut dig med dina kontaktuppgifter och fyll i formuläret för att få korrekt matchningar med förfrågningarna som kommer in: Anslut företag

För att säkerställa att beställaren får den bästa möjliga översättningen för sitt projekt, skickar vi förfrågan till maximalt fem översättare.

Detta ger beställaren en god variation av offerter och kompetenser att välja mellan, utan att du behöver konkurrera med ett stort antal leverantörer.

När du ansluter dig till Översättare.nu skapar vi en bevakningsprofil baserat på dina önskemål.

Den här profilen styr vilka förfrågningar du får notifikationer om.

Du får endast notifikationer om förfrågningar som matchar dina inställningar.

Du kan enkelt redigera din profil när du vill, t.ex. om du vill lägga till nya språk eller områden.

När du har besvarat en förfrågan på Översättare.nu får du tillgång till följande information om kunden:

Kontaktinformation:
- Namn: Kundens fullständiga namn.
- E-postadress: Kundens e-postadress.
- Telefonnummer: Kundens telefonnummer (om de har angivit det).

Projektinformation:
- Bifogade dokument: Eventuella dokument som kunden har bifogat till sin förfrågan.
- Projektbeskrivning: En beskrivning av projektet och kundens önskemål.
- Leveranstid: Kundens önskade leveranstid (om kunden har angivit det).
- Budget: Kundens budget för projektet (om kunden har angivit det).

Denna information hjälper dig att:
- Bedöma om du är rätt person för att utföra projektet.
- Skicka en korrekt och detaljerad offert till kunden.
- Kontakta kunden för att ställa frågor eller för att diskutera projektet mer detaljerat.

Vi respekterar våra kunders integritet:
- Vi lämnar aldrig ut personlig information om våra kunder till tredje part utan deras samtycke.
- Du får endast tillgång till den information som är nödvändig för att du ska kunna utföra projektet.

För att tillgodose behoven och önskemålen hos kunder är det mycket viktigt att du som leverantör visar upp din expertis och erfarenhet på ett tydligt och engagerande sätt.

Detta innebär att klargöra ditt specialistområde, språkkombinationer och eventuellt relevanta certifikat. När du svarar på förfrågningar är det viktigt att göra det i tid och visa ditt engagemang för projektet.

När du skickar en offert till potentiella kunder är det avgörande att vara så tydlig och detaljerad som möjligt. Det inkluderar att specificera priset för tjänsten, leveranstiden samt vad som ingår.

Genom transparens och tydlighet i din kommunikation bygger du förtroende hos kunden.

För en positiv kundupplevelse är det också betydelsefullt att besvara kundens frågor snabbt och professionellt.

Hittar du inte ditt svar?

Om du inte hittar svaret på just din fråga så får du gärna kontakta vår kundservice