översättare.nu

Cookie- och sekretesspolicy

På Översättare.nu kommer vi aldrig att sälja eller dela någon användares personuppgifter eller e-postadress utan deras uttryckliga samtycke.

Genom att registrera personuppgifter på Översättare.nu ger användaren sitt samtycke till att Översättare.nu behandlar dessa enligt Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) för att tillhandahålla tjänster relaterade till Översättare.nu och eventuell textbaserad information på denna webbplats.

Användaren kan när som helst återkalla sitt samtycke eller begära information om hur uppgifterna används genom att skicka ett e-postmeddelande till Översättare.nu med sin begäran. Enligt lagen är Översättare.nu ansvarig för hantering av personuppgifter.

Kakor (cookies)

Översättare.nu använder kakor (cookies) för att effektivisera internetanvändningen.

En kaka (cookie) är en liten fil som webbservern på den besökta webbplatsen sparar på din hårddisk. När du sedan besöker samma webbplats, som exempelvis Översättare.nu, vet servern att du har varit där tidigare och kan göra anpassningar baserat på det.

Detta innebär bland annat att du slipper se viss reklam flera gånger, dina inställningar sparas och du kan fortsätta vara inloggad på ditt användarkonto även när du navigerar mellan olika sidor.

Kakor (cookies) används även för statistiska ändamål. För Översättare.nu innebär det att vi kan hålla koll på antalet besökare och vilka delar av vår webbplats som är mest populära.

Denna statistik över besöksantalet innehåller ingen information om eller kopplingar till personnummer, namn, e-postadresser eller annan personlig information. Den används endast som underlag för annonsering och för att förbättra vår webbplats.

Användare har möjlighet att själva välja att tillåta eller blockera cookies. Vanligtvis accepterar webbläsare automatiskt cookies, men det går att ändra inställningarna för att stoppa dem. Om en användare väljer att inte acceptera cookies kan tjänsten eventuellt inte fungera som avsett.

På Översättare.nu används cookies för att effektivisera internetanvändningen. En cookie är en liten fil som webbservern på den webbplats du besöker sparar på din hårddisk. Nästa gång du besöker samma webbplats, exempelvis Översättare.nu, känner servern igen att du har varit där tidigare och kan göra anpassningar utifrån det.

Detta innebär till exempel att du slipper se viss reklam flera gånger, dina sidinställningar sparas och du kan fortsätta vara inloggad på ditt användarkonto även när du navigerar mellan olika sidor.