översättare.nu

Användarvillkor

För att du ska känna dig säker med hur Översättare.nu hanterar din information och informationen om din förfrågan, har vi sammanställt vår användarpolicy nedan.

Generell information om hur Översättare.nu-tjänsten fungerar

MM-AJ Ecommerce Group AB AB, organisationsnummer 559297-1278, (”Översättare.nu”) tillhandahåller en plattform där Användaren kan komma i kontakt med intresserade leverantörer. Det är kostnadsfritt att registrera en förfrågan som Användare av tjänsten. Leverantörerna som ansluter sig till tjänsten betalar en avgift för att kunna kontakta Användaren. En förfrågan stängs automatiskt när fem leverantörer kontaktar Användaren genom systemet. Användaren är inte skyldig att anlita någon av de leverantörer som visar intresse för förfrågan.

Hantering av personuppgifter på webbplatsen

Genom att registrera en förfrågan på Översättare.nu ger du ditt samtycke till att Översättare.nu sparar och delar dina kontaktuppgifter (namn, e-post och telefonnummer) med de tjänsteföretag som vill kontakta dig och ge dig kostnadsförslag för den tjänst du efterfrågar. Översättare.nu sparar endast den nödvändiga informationen för att kunna erbjuda den tjänst vi tillhandahåller. Dina kontaktuppgifter kommer endast visas för de leverantörer som är intresserade av uppdraget. Översättare.nu sparar bara din information under den tid som krävs för de ändamål som personuppgifterna behandlas för. Det innebär vanligtvis att personuppgifterna raderas när du inte längre kan förväntas ha nytta av tjänsten.

Vi har skapat en separat Sekretesspolicy för att förklara hur vi hanterar din personliga information. Du kan när som helst kontakta oss på Översättare.nu för att få information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig eller be oss ta bort dessa uppgifter.

Ytterligare användarinformation

Informationen som användare och leverantörer registrerar på Översättare.nu samlas i en databas som ägs av Översättare.nu. Förutom kontaktuppgifter (se hantering ovan) sparar vi också information om din förfrågan, såsom vilken tjänst din förfrågan gällde och vilka leverantörer som kontaktade dig. Vi använder denna information på Översättare.nu för att kunna matcha din förfrågan med rätt leverantörer. Informationen om din förfrågan och dina kontaktuppgifter visas endast för ett fåtal leverantörer som är registrerade på Översättare.nu. Förutom dina kontaktuppgifter och informationen i din förfrågan samlar vi även in information om hur du hittade vår tjänst genom spårning med hjälp av cookies, allt i syfte att kunna förbättra och anpassa vår tjänst efter dina behov.

Felaktig information

Det är varje användares ansvar att se till att den information de registrerar är korrekt och att de använder tjänsten på ett ärligt sätt. Om du upptäcker felaktig information ber vi dig vänligen att snabbt rätta till detta antingen genom ditt konto på Översättare.nu eller genom att meddela oss om felet. Vi förbehåller oss rätten att stänga av eller ändra en användares konto eller uppgifter om vi misstänker missbruk, felaktig information eller för att följa svensk lagstiftning. Vi rekommenderar alla användare på Översättare.nu att vara respektfulla mot varandra och andra användare som de kan komma i kontakt med.

När du använder vår tjänst kommer vi att agera som en mellanhand för att underlätta kontakten mellan dig (som registrerar en förfrågan) och leverantören som svarar på samma förfrågan. Vi är inte inblandade i något avtal eller affärsöverenskommelse som kan uppstå mellan dig och leverantören genom användningen av vår tjänst.

Ansvar för utförda tjänster

Översättare.nu roll är endast som en förmedlare av kontakten mellan Användare (den som registrerar en förfrågan) och den leverantör som besvarar samma förfrågan. Översättare.nu är inte part i någon del av de eventuella affärsöverenskommelser som en Användare och Leverantör eventuellt ingår som en följd av användandet av tjänsten.

Mindre ändringar i denna användarpolicy kan göras av oss genom att lägga upp en uppdaterad version på vår webbplats. Den senaste versionen publicerades den 14 november 2023. Vid betydande ändringar kommer vi eventuellt också att kommunicera med användarna via e-post.

Om du har några frågor om den information du har registrerat hos oss är du välkommen att kontakta vår kundservice via e-post på kundservice@oversattare.nu

Tack för att du använder vår tjänst