översättare.nu

Få offerter gratis från professionella översättare

Vi matchar din förfrågan med rätt kompetens - oavsett uppdrag, språkkombination eller bransch!

1. Lägg ut ditt uppdrag

Vi matchar din förfrågan med rätt kompetens

2. Bli kontaktad av översättare

Ditt uppdrag blir synligt för upp till 5 översättare

3. Välj översättare

Jämför och välj översättare / byrå

översättare och översättning till och från alla språk

För översättningsbyråer och frilansare

Nya affärsmöjligheter!

Anslut dig som översättare kostnadsfritt till vår plattform och få tillgång till relevanta förfrågningar från potentiella kunder.

Välj själv vilka uppdrag du vill ta dig an, baserat på din expertis, kapacitet och intresse.

Arbeta flexibelt när och var du vill, dygnet runt. Plattformen är alltid tillgänglig för att du ska kunna hantera dina projekt på dina egna villkor.

Översättning till och från en mängd olika språk, bl. a.

översättare till och från Svenska

Svenska

översättare till och från Engelska

Engelska

översättare till och från Tyska

Tyska

översättare till och från Franska

Franska

översättare till och från Spanska

Spanska

översättare till och från Italienska

Italienska

översättare till och från Arabiska

Arabiska

översättare till och från Bosniska

Bosniska

översättare till och från Turkiska

Turkiska

översättare till och från Persiska (farsi)

Persiska (farsi)

översättare till och från Norska

Norska

översättare till och från Finska

Finska

Översätt olika dokument

En auktoriserad översättning är en officiellt godkänd översättning som utförts av en translator som godkänts av Kammarkollegiet. Den garanterar att översättningen är korrekt och juridiskt bindande. Generellt sett krävs auktoriserad översättning för officiella dokument som ska användas av myndigheter, universitet eller domstolar.

Exempel på sådana dokument

Juridiska dokument (Domar, kontrakt, fullmakter, testamente, etc.)

Personliga dokument (Födelsebevis, vigselbevis, skilsmässobevis, pass, ID-kort, körkort, etc.)

Akademiska dokument (Betyg, examensbevis, doktoranduppsatser, etc.)

Företagsdokument (Bolagsordningar, registreringsbevis, arbetstillstånd, etc.)

Exempel på sådana dokument

Finansiella rapporter (Årsredovisningar, kvartalsrapporter, budgetar, prognoser, etc.)

Revisionsrapporter (Internrevision, externrevision, granskningsrapporter, etc.)

Skatterelaterade dokument (Deklarationer, kvitton, fakturor, skattebeslut, etc.)

Investeringsdokument (Prospekt, investeringsmemorandum, avtal, etc.)

Exempel på sådana dokument

Avtal och kontrakt (Samarbetsavtal, köpeavtal, hyresavtal, anställningsavtal, etc.)

Domstolsdokument (Domar, stämningar, bevismaterial, juridiska yttranden, etc.)

Lagstiftning (Lagar, förordningar, stadgar, propositioner, betänkanden, etc.)

Juridiska utredningar (Analyser av rättsfall, juridiska opinionsyttringar, etc.)

Exempel på sådana dokument

Patientjournaler (Anamnes, läkarintyg, journalanteckningar, röntgenbilder, etc.)

Medicinska rapporter (Läkarutlåtanden, obduktionsrapporter, epikriser, etc.)

Forskningsartiklar (Kliniska studier, vetenskapliga publikationer, kongressabstrakt, etc.)

Läkemedelsinformation (Produktinformation, bipacksedlar, doseringsanvisningar, etc.)

Exempel på sådana dokument

Allmänna dokument (Personbevis, CV, intyg, broschyrer, webbsidor, etc.)

Officiella dokument (Pass, visum, födelsebevis, vigselbevis, etc.)

Marknadsföringsmaterial (Reklamblad, broschyrer, slogans, pressmeddelanden, etc.)

Exempel på sådana dokument

Bruksanvisningar (Manualer, handböcker, installationsguider, användarhandböcker, etc.)

Tekniska specifikationer (Datablad, ritningar, scheman, produktbeskrivningar, etc.)

Patentsökningar (Patentansökningar, beskrivningar, anspråk, ritningar, etc.)

Mjukvaruöversättning (Användargränssnitt, dokumentation, kodkommentarer, etc.)

Exempel på sådana dokument

Skönlitteratur (Romaner, noveller, poesi, dramatik, biografier, etc.)

Facklitteratur (Biografier, historiska verk, filosofiska verk, etc.)

Barn- och ungdomslitteratur (Bilderböcker, kapitelböcker, ungdomsromaner, etc.)

Manus (Filmmanus, TV-manus, teatermanus, etc.)

Ett enklare sätt att hitta översättare