Logo

Få och jämför offerter från professionella översättare

Översättare.nu matchar ditt uppdrag med rätt kompetens – oavsett språkkombination eller bransch!

1. Skicka in ditt uppdrag

Ladda upp filerna du vill ha översatt.
Välj språkkombination och önskad leveranstid.

2. Bli kontaktad av översättare

Inom kort blir du kontaktad av kvalificerade översättare som är lämpade just för ditt uppdrag.

3. Välj och kom igång!

Jämför och välj en översättare som bäst matchar dina behov och budget.

Auktoriserad översättning till och från en mängd olika språk, bl. a.

Svenska

Svenska

Engelska

Engelska

Tyska

Tyska

Franska

Franska

Spanska

Spanska

Italienska

Italienska

Arabiska

Arabiska

Bosniska

Bosniska

Kroatiska

Kroatiska

Serbiska

Serbiska

Norska

Norska

Finska

Finska

Danska

Danska

Polska

Polska

Portugisiska

Portugisiska

Thailändska

Thailändska

Japanska

Japanska

Kinesiska

Kinesiska

Albanska

Albanska

Grekiska

Grekiska

Turkiska

Turkiska

Ukrainska

Ukrainska

Ungerska

Ungerska

Rumänska

Rumänska

Översätt olika dokument

auktoriserad översättning

Auktoriserad översättning

En auktoriserad översättning är en officiellt godkänd översättning som utförts av en translator som godkänts av Kammarkollegiet. Den garanterar att översättningen är korrekt och juridiskt bindande.

Generellt sett krävs auktoriserad översättning för officiella dokument som ska användas av myndigheter, universitet eller domstolar.

Exempel på dokument som kan omfattas:

Juridiska (Domar, kontrakt, fullmakter, testamente, etc.)
Personliga (Födelsebevis, vigselbevis, skilsmässobevis, pass, ID-kort, körkort, etc.)
Akademiska (Betyg, examensbevis, doktoranduppsatser, etc.)
Företag (Bolagsordningar, registreringsbevis, arbetstillstånd, etc.)

Finansiell översättning

Exempel på dokument som kan omfattas:

Finansiella rapporter (Bokslut, årsredovisningar, delårsrapporter, kvartalsrapporter, budgetar, prognoser, analyser etc.)
Revisionsrapporter (Internrevision, externrevision, granskningsrapporter, etc.)
Skatterelaterat (Skattedeklarationer, kvitton, fakturor, betalningsdokument, skattebeslut, etc.)
Investeringsdokument (Prospekt, investeringsmemorandum, avtal, kontrakt etc.)

Juridisk översättning

Exempel på dokument som kan omfattas:

Avtal och kontrakt (Samarbetsavtal, köpeavtal, hyresavtal, anställningsavtal, etc.)
Domstolsdokument (Domar, stämningar, bevismaterial, juridiska yttranden, etc.)
Lagstiftning (Lagar, förordningar, stadgar, propositioner, betänkanden, etc.)
Juridiska utredningar (Analyser av rättsfall, juridiska opinionsyttringar, etc.)
Bolagshandlingar (Bolagsordningar, styrelseprotokoll, aktiebrev, etc.)
Testamenten och arvskifteshandlingar (Bouppteckningar, arvskiftesavtal, fullmakter, etc.)
Patentansökningar (Beskrivningar av uppfinningar, kravformuleringar, etc.)

Medicinsk översättning

Exempel på dokument som kan omfattas:

Patientjournaler (Anamnes, läkarintyg, journalanteckningar, röntgenbilder, etc.)
Medicinska rapporter (Läkarutlåtanden, obduktionsrapporter, epikriser, etc.)
Forskningsartiklar (Kliniska studier, vetenskapliga publikationer, kongressabstrakt, etc.)
Läkemedelsinformation (Produktinformation, bipacksedlar, doseringsanvisningar, etc.)

Dokument översättning

Exempel på dokument som kan omfattas:

Allmänna (Personbevis, CV, intyg, broschyrer, hemsidor, etc.)
Officiella (Pass, visum, födelsebevis, vigselbevis, etc.)
Marknadsföringsmaterial (Reklamblad, broschyrer, slogans, pressmeddelanden, etc.)

Teknisk översättning

Bruksanvisningar (Manualer, handböcker, installationsguider, användarhandböcker, etc.)
Tekniska specifikationer (Datablad, ritningar, scheman, produktbeskrivningar, tekniska rapporter, utredningar, etc.)
Patentansökningar (Beskrivningar, anspråk, ritningar, etc.)
Mjukvaruöversättning (Användargränssnitt, dokumentation, kodkommentarer, programvara, webbapplikationer, etc.)

Litterär översättning

Skönlitteratur (Romaner, noveller, poesi, dramatik, biografier, etc.)
Facklitteratur (Biografier, historiska verk, filosofiska verk, etc.)
Barn- och ungdomslitteratur (Bilderböcker, kapitelböcker, ungdomsromaner, etc.)
Manus (Filmmanus, TV-manus, teatermanus, etc.)

översättare

För översättningsbyråer och frilansare

Anslut dig till vår plattform idag!

Vi söker ständigt efter kompetenta företag att samarbeta med och lägger regelbundet ut nya uppdrag som kan matcha din språkkompetens.

Registrera dig och skapa en profil för ditt företag!

Ett enklare sätt att hitta översättare